(För bättre kvalitét vid utskrift, klicka på bilderna. Eller skriv ut dessa texter och resten av hemsidan här.)

 

Kristi lära är en och den samma för nunnor, munkar, eremiter, församlingspräster och lekmän.

Alla är vi ett och lika i och med Honom.

Första Mosebok 1:

27. "Och Gud skapade människan till sin avbild, till Guds avbild skapade Han henne, till man och kvinna skapade Han dem."

28. "Och Gud välsignade dem; Gud sade till dem: 'Varen fruktsamma och föröken eder, och uppfyllen jorden och läggen den under eder; och råden över fiskarena i havet och över fåglarna under himmelen och över alla djur som röra sig på jorden."

29. "Och Gud sade: 'Se Jag giver eder alla fröbärande örter på hela jorden och alla träd med fröbärande trädfrukt; detta skolen i hava till föda."

Evangelium enligt Johannes 6

27 "Verken icke för att få den mat som förgås, utan för att få den mat som förbliver och har med sig evigt liv, den som Människosonen skall giva eder; ty Honom har Fadern, Gud själv, låtit undfå sitt insegel."
28. "Då sade de till Honom: 'Vad skola vi göra för att utföra Guds gärningar?"
29. "Jesus svarade och sade till dem: 'Detta är Guds gärning, att I tron på Den Han har sänt."
30. "De sade till Honom: 'Vad för tecken gör Du då? Låt oss se något tecken, så att vi kunna tro Dig. Vilken gärning utför Du?"
31. "Våra fäder fingo äta manna i öknen, så som det är skrivet: 'Han gav dem bröd från himmelen att äta."
32. "Då svarade Jesus dem: 'Sannerligen, sannerligen säger jag eder: Det är icke Moses som har givit eder brödet från himmelen, men det är Min Fader som giver eder det rätta brödet från himmelen."
33. "Ty Guds bröd är det bröd som kommer ned från himmelen och giver världen liv."
34. "Då sade de till Honom: 'Herre, giv oss alltid det brödet."
35. "Jesus svarade: 'Jag är livets bröd. Den som kommer till Mig, han skall aldrig hungra, och den som tror på Mig, han skall aldrig någonsin törsta."

Under den tid då vår Herre Jesus verkade här bland oss människor på jorden godtog Han våra vanor beträffande t.ex. födan. Han sade bl.a. att det som människan äter går in genom munnen och töms på avträdet, och att det onda som går ut genom munnen kommer från hjärtat. Men hur kom det dit? Påverkar födan även våra hjärtan och därmed vårt själstillstånd? Om inte skulle ju vår kyrkas heliga fasteperioder vara utan mening! Allt vi äter och tar del av genom våra sinnen påverkar på olika vis vår inre människa. Om detta kan vi läsa och lära från den tidiga kyrkans heliga fäder och mödrar. Därför har kyrkan påbjudit fasta, och inte för att vi så fort som möjligt skall återgå till världsligt festande men för att komma närmare en medveten erfarenhet av och överlåtelse åt Honom vi är döpta till att vara ett uttryck för; Jesus Kristus, Guds avbild i våra hjärtan.

Hälsar Simon i Kristus 

Översättning från ”The Orthodox Word”, nr. 162, sid. 48

"Undervisning av biskop Ioan, eremit och *hesykast bland bergen vid Agapiaklostret i Moldavien."

Om födans betydelse för den sant Kristna bedjaren.

"I de Karpatiska bergen i Moldavien levde kring 1940-talet biskop Ioan som eremit. Fader Theodulus, som var biktfader vid Agapiaklostret vid den tiden, träffade denne eremit några gånger uppe bland bergen, när han vandrade där på stigen mellan Agapia och Sihastria klostren. Hans berättelser om sina möten med biskopen och eremiten Ioan, finns att läsa i boken; ”Andliga samtal med Rumänska fäder”.

I ett av dessa samtal undervisade fader Ioan bland annat om födans avgörande betydelse för den sant utövande kristna.
Så här delade denne store *hesykastiske bedjare upp födan i olika kategorier;


A. Köttätare; som alltid äter kött. Dessa tillhör den lägsta graden av fastande, även om de ibland avhåller sig från föda. Dessa kan aldrig göra framsteg i bön.

B. Laktovegetarianer; som aldrig äter kött, men dricker mjölk och äter ost och ägg och all slags kokta grönsaker. Dessa tillhör den andra gradens fastande som utövas av nunnor och munkar i coenobitiska kloster. Denna grad av fasta utövas bara sällan av lekmän.

C. Vegetarianer (Veganer); som äter endast okokta och kokta vegetabilier. Dessa utgör den tredje graden av fastande som endast de mest ivriga nunnor och munkar utövar.

Här börjar de strikta graderna av fasta, vilka vanligtvis utgöres av hesykaster och de asketiska eremiterna.

D. Fruktätare; vilka äter bröd och färska frukter en gång om dagen. Utöver denna enda måltid smakar de ingen annan föda. De som utövar denna grad av fasta, behärskar sin kropp och sina tankar och känslor utan svårighet. Dessa fastande kan utvecklas hastigt på bönens väg.

E. Sädätare; utgör den femte graden av fastande. I denna grad ingår hesykaster och eremiter som även de intager föda endast en gång om dagen då de äter svart bröd, blötlagda (groddade) spannmålsprodukter som vete, korn, hirs, linser, bönor och ärtor o.s.v.

F. Torkad föda; innebär den sjätte graden av fastande, vilken iakttas av endast mycket återhållsamma eremiter. De som lever i en sådan sträng asketism äter bara torkat bröd blötlagt i vatten, eventuellt med lite salt och vinäger en gång om dagen och med måtta. Så levde hesykasterna en gång utmed Nilen.

G. Gudaföda eller manna; är den högsta och sista graden av fasta. Denna grad praktiseras endast av ett fåtal asketer efter långvarig erfarenhet på bönens väg och stärkta av den Helige Ande. Dessa är tillfreds med endast den heliga nattvarden, vilken de mottager en eller ett par gånger i veckan. Utöver denna måltid dricker de endast vatten.

'Efter många svåra prövningar och lång asketisk erfarenhet, och med Guds välsignelse, har jag kommit dithän att jag kan nöja mig med den heliga nattvarden endast, och känner ingen hunger efter bröd eller annan föda därutöver. Herren tar hand om mig, jag känner varken vinterns kyla eller sommarens värme, ingen hunger eller törst eller annat jordiskt behov känner jag längre.'

Fader Theodulus berättar vidare; 'Jag märkte hur denna store *hesykast inte ville tala länge, för att inte störa Jesusbönen som var verksam inom honom, i hans sinne och i hans hjärta. Därför tackade jag honom för den goda undervisningen, prostrerade inför honom, kysste hans hand och bad om välsignelse att vandra vidare. Biskop Ioan välsignade mig med det heliga korsets tecken och sade';
'Må Herren Jesus Kristus välsigna dig – och förlåta mig'."

*Den oavlåtliga inre Jesusbönen är karaktäristisk för den *hesykastiska (av Grek. *hesykia, tillstånd av frid, vila i Gud) riktningen i den östra fromheten och mystiken.

 

 

Lukasevangeliet 5:

33. "De sade till honom: 'Johannes lärjungar fastar ofta och ber, och det gör också fariséernas, men dina, de äter och dricker.' 34. Jesus svarade: 'Inte kan ni väl få bröllopsgästerna att fasta, så länge brudgummen är hos dem?
35. Men det skall komma en tid då brudgummen tas ifrån dem, och när den tiden är inne, kommer de att fasta."
(D.v.s. alltsedan den första Påsken.)

Johannes uppenbarelse 2:

17. "Den som har öra, han höre vad Anden säger till församlingarna. Den som vinner seger, åt honom skall jag giva av det dolda mannat."

 

 

 

"De upplysta fäderna behövde på ett naturligt sätt inte mycket jordisk föda. Deras normala kost bestod av nötter, torkad frukt och honung. De åt aldrig kött, ägg, mjölk, smör eller ost, inte heller mat som var kokad i olja...och de var mycket friska.

Till Påskfirandet använde de istället för ägg kokade potatisar som de färgade röda."

Från "Elder Hadji-Georgi The Athonite 1809-1886"

Starets Hadji-Georgi

Athos, Grekland