"Skräpmat för själen"

Av ärkebiskop Lazar

"Skräpmaten är på konstgjord väg smak- och färgsatt, ytterst sötaktig och i hög grad vanebildande. Den är skadlig för den fysiska och mentala hälsan och konsumerandet av den motverkar eller t.o.m. sätter ur stånd den välgörande och hälsosamma näringen. Nyligen visades i filmen ”Supersize me” (en mot snabbmatskedjan McDonald kritisk film – Ö.a.) att skräpmat även orsakar diabetes.
Televisionen är en nästan exakt andlig motsvarighet till skräpmat. Nästan allt innehåll i dess program är obildat och inte näringsfullt, motsatsen till sund mental hälsa och fyllt av värderingar som helt står i strid mot ett sunt och hälsosamt samhälle. Den livsstil och de ideal som där framställs är konstlade, korrupta och obehagliga. Televisionen är dessutom i högsta grad vanebildande.
Även tecknade program avsedda särskilt för barn innehåller grymma, aggressiva och våldsamma beteenden, som sedan reflekteras i barns uppförande i skolorna och vid lek. Det har upprepade gånger visat sig i undersökningar gjorda vid University of British Columbia (Kanada) och vid studier och undersökningar i Förenta Staterna och Europa, att tevetittande medför negativa ideal och beteendemönster hos unga människor och att barnen tenderar att acceptera TV’s versioner av liv och beteenden som acceptabla normer.
Televisionens reklam, som är utformad för att öka och exploatera varje människas begär, är mycket populär bland barn. Upprepade gånger har det visat sig, att televisionens reklam har en stor effekt inte bara på barns lättpåverkade sinnen utan även hos många vuxna. Denna reklam lyckas påbörja, bygga upp, förstärka och sedan utnyttja alla slags lustar och begär.
Om man noga granskar TV-programmens moraliska innehåll, inklusive tecknade program för barn och reklamen, kommer man fram till att de helt strider mot ortodoxa kristna ideal. Sedan man kommit till insikt om detta, stanna då upp och jämför antalet timmar som både vuxna och barn tillbringar under inflytande från TV med den tidsrymd dom tillbringar i kyrkan, med att bedja och läsa den Heliga Skrift och andra andliga uppbyggliga böcker. Det tunga inflytandet från satan och hans ideal börjar alltså i våra barns liv vid tidig ålder och i vårt hem.
Detta problem förknippas ofta med det sorgliga faktum att många föräldrar, som är stolta över sin TV-anläggning, samtidigt skäms över ikonen av vår Frälsare. TV-anläggningen har fått en framträdande plast, nästan en hedersplats, i våra hem under det att ikonhörnan ofta inte finns överhuvudtaget; och om det finns ikoner, är de borttagna från husets huvudrum, så att de inte kan ”vålla någon förlägenhet”.
Många föräldrar som samtycker till att deras barn ägnar timmar åt att titta på TV, tillbringar inte så mycket som tio minuter tillsammans med sina barn i bön framför ikonerna. Frälsaren och Hans heliga är en förlägenhet, inte helt välkomna företeelser, under det att den ondes liturgi, som dagligen förrättas i TV, erhåller en plats av enastående ära hos familjemedlemmarna. Familjer som aldrig skulle kunna tänka sig att tillsammans läsa om de heligas liv eller ur Skriften, kan äta framför teven, precis som hedningarna delade sina fester med avgudarna; och ofta försummar sådana familjer även att före maten välsigna maten.
Senare kommer föräldrarna i sådana familjer att beklaga moralen och den andliga nivån hos sin avkomma. Hur ofta läser du om de heligas liv för dina barn? Hur mycket tid tillbringar din familj tillsammans i bön vid ikonhörnan? Hur ofta kan dina barn få se en ikon av Frälsaren eller helgon i ditt hem? Å andra sidan, hur mycket tid tillbringar de med våldsamma, aggressiva, och grymma tecknade filmer? Hur mycket tid tillbringar de med högljudda, aggressiva, sinnliga och omoraliska antihjältar på TV?
Ingen är dåraktig nog att vara av den åsikten att ett fysikt och mentalt friskt barn kan växa upp om hans intag av skräpmat överstiger eller även är lika stort som hälsosam, naturlig och nyttig föda. Varför skulle någon vara så dåraktig att föreslå att någon kan uppfostra ett känslomässigt, mentalt och andligen friskt barn på andlig skräpmat?
Televisionen, liksom mycket annat som uppfunnits av människan, har helgats åt girighetens och avundsjukans demon och den manipuleras främst med avsikt att öka och utnyttja varje människas lust och begär. Även de sporadiskt ”anständiga” programmen kompenseras mer än väl av reklaminslag utformade för att tillfredsställa och frossa i mänskliga begär.
Vissa människor påstår, på goda grunder, att det är bättre att ha en TV-anläggning i sitt hem där TV-tittandet kan kontrolleras, än att låta sitt barn titta på TV på annat håll, under okontrollerade förhållanden. Det ligger en stor sanning i detta. Men stanna upp och fråga dig själv om din TV-apparat har företräde över din ikonhörna, om TV för större plats i dina barns liv än Kristus. Matar du dina barn med andlig föda, eller andligt skräp? Vetskapen om att föräldrarna måste svara inför allas Domare om hur de uppfostrat sina barn, bör vara nog för att få dem att stanna upp inför ett allvarligt övervägande av denna sak, även om föräldrarnas beslut ensamt är alltför svagt för att lösa problemet."

(Text ur Canadian Orthodox Message, som utges av OCA:s ärkestift i Kanada, svensk översättning ur "Ortodox tidning", redaktör Wolmar Holmström.)
Skriven av Lazar Puhalo, f.d. ärkebiskop i Kanada.

 

Tillbaka till Ortodox Kristen tro